Tävlingsvillkor – Facebook och Instagram 

De tävlingar som arrangeras via Facebook och Instagram sponsras, hålls eller administreras inte av Facebook och Instagram, utan arrangeras helt och hållet av NKT Fasteners själva. Tävlingarna äger rum på NKT Fasteners Facebook (www.facebook.com/nktfasteners) samt NKT Fasteners Instagram (www.instagram.com/nktfasteners). 

Deltagande 

För att delta i tävlingen ska deltagarna göra det som anges i det specifika tävlingsmeddelandet. Tävlingen är öppen för alla personer över 18 år som är bosatta i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Varje användare på Instagram och Facebook kan delta maximalt en gång per tävling. Anställda på NKT Fasteners är undantagna från att delta. 

Uteslutning från deltagande 

Om en deltagare lämnar felaktig personlig information eller på annat sätt stör det reglerade tävlingsförloppet kan han eller hon uteslutas från att deltagande i tävlingen. 

Tävlingsperiod 

Tävlingens startar och slutar enligt vad som anges i varje specifikt tävlingsmeddelande. NKT Fasteners kan inte garantera serverns tillgänglighet. 

Vinster 

Antalet vinnare och det tilldelade priset anges i det specifika tävlingsmeddelandet. De utlovade priserna i tävlingen är personliga och kan inte bytas mot kontanter eller andra priser. Formalia angående överföring av vinster kommer att avtalas med vinnarna. För att skicka priset är arrangören inte ansvarig för riktigheten i den information som vinnarna tillhandahåller. NKT Fasteners står inte för utbetalning av eventuella skatter och premier som tävlingen utlöser.  

Dragning 

Vinnarna av tävlingen dras genom lottning bland de registrerade konton, förbehållet att man på ett korrekt sätt följt instruktioner och villkor för deltagande. Vinnarna informeras via direktmeddelande samt kommuniceras ut på lämpligt sätt via tävlingsinlägget. Då vinnaren inte kontaktat NKT Fasteners inom 48 h efter dragningen förbehåller sig NKT Fasteners rätten att dra en ny vinnare. I detta fall kan den ursprungliga vinnaren inte göra anspråk på NKT Fasteners. 

Övrigt 

Arrangören förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande samt utan separat meddelande ändra villkor för deltagande om detta blir nödvändigt av juridiska och specifika skäl. Eventuella klagomål rörande genomförande av tävling skickas till marketing@itwnordic.com inom 14 dagar. Klagomål som tas emot senare, eller per telefon accepteras ej.